Prepovedane besede 2

Bomo ugotovili, katere so prepovedane besede?

Izberemo si določeno besedilo. Iz tega besedila določimo nekaj besed, ki jih imamo za prepovedane za izgovorjavo - npr.: torej, da, seveda, če, ko, da…(to so besede, ki so vsebovane v predloženem besedilu). Besedilo se mora brati naglas. Po tem, ko smo prisluhnili besedilu morajo ostali določiti koliko besed je bilo izpuščenih pri branju besedila in katere so te besede.
Konec:  Ko voditelj bere besedilo, ga bere tako, da te prepovedane besede izpušča. Ostali mu morajo prisluhniti in ugotoviti katere besede je izpustil (koliko jih je skupaj – ne istih besed). Na koncu povedo svoje ugotovitve.

Objavljeno v Govorne igre

Komentarji Ta objava ima 0 komentarjev. Komentarji so vidni le prijavljenim uporabnikom.