VSTOPNE DINAMIKE

Vstopne dinamike so namenjene začetni komunikaciji posameznika in skupine o neki ponujeni vsebini. Posameznik svoje mišljenje ozavesti, ga izreče in tudi podeli v paru, v manjši skupini ali celotni skupini – odvisno od velikosti in zrelosti skupine.

Vstopna dinamika da možnost aktivnega vstopa in nato poglobljenega pogovora ter izmenjave mišljenj in izkušenj. Kot skupina lahko v nadaljevanju izreče tudi skupne vrednote, poti ali odločitve. Pri tem se posameznik lažje čuti vključen, aktiven in ima možnost pri sebi odkriti odgovore na katera vprašanja ter čuti prispevati svoj delež v skupini.

Uporabimo jih: na začetku srečanja kot vstopno povabilo ali v vsebino srečanja; po daljšem odmoru kot motivacijo za nadaljevanje dela  v skupini.

Kdo bo začel?

Večkrat smo v zadregi, kdo naj prvi spregovori v skupini oziroma kdo naj začne predstavljati svoj »izdelek«. Splošno pravilo je, da v primerih, ko je vaja zahtevnejša, začne voditelj ali pokliče koga iz skupine, za katerega meni, da bo to zmogel.

Če je vseeno, kdo začne, lahko pomaga tudi vrtenje svinčnika (kamor pokaže konica); prižgana vžigalica (pri kom ugasne); vprašanje (koga bi ti (Miha), želel slišati)? – vsak pokliče naslednjega .