Bazične strategije pri izvedbi iger (Rabenstein, Reichel, Thanoffer)

a) ČAKANJE: povejte skupini, da se ne nameravate boriti za njihovo pozornost in tišino, da boste tiho tako dolgo, dokler ne bodo poslušali. Pomembno je sporočilo, da je skupina odgovorna za pozornost, tudi takrat, ko zaradi nediscipline ignoriramo vsa vprašanja in prekinitve. Prav tako ni potrebno skrbeti za izgubljeni čas, saj če vztrajamo pri tej metodi že od vsega začetka, bomo privarčevali veliko časa in naprezanja.

b) KROG IN RUNDA: sedeti v krogu je bolj učinkovito kot v vrsti, ali neurejeni obliki. Vpliva namreč na skupinsko dinamiko. V krogu imajo vsi udeleženci enak status, vsak lahko vidi vsakega, ima očesni kontakt. Krog moramo razumeti kot varno mesto in kot prostor, v katerem lahko vsak občuti dovolj varnosti, da lahko govori o svojih stališčih, mnenjih, čustvih, ne da bi bil pri tem osmešen ali šikaniran. Pred skupino se govori takrat, ko vsaka oseba v krogu poda izjavo, ki vsebuje naslednje besede:

-          Sem odkril

-          Sem ugotovil

-          Jaz si želim…

-          Jaz sem se naučil…

-          Jaz se jezim o…

-          Jaz ocenjujem…

Ko se odvija krog, mora vsak, ki nima besede, prisluhniti, ne da bi komentiral. Če kdo to pravilo prekrši, predlagamo, da se doda pravilo že na samem začetku, da tisti počaka do konca kroga in govori zadnji.

c)  ZAUPANJE: Zaupanje je pomembno in učinkovito vzgojno orodje. Je ključ za osebno udeležbo. Zaupanje je takrat, ko oseba ve, da je za varnost poskrbljeno, da so previdnostna merila; da vodja ne bo zamolčal nobenih težavnosti; da bo takrat, ko bo kaj poskusil s strani skupine, dobil podporo oziroma, da se mu ne bodo posmehovali; da bodo njegovim idejam in komentarjem prisluhnili itd.

d)  KRIZE: vsaka skupina ima tudi skupinske težave. Težave rešujte tam, kjer so nastale, torej v skupini. Razložite problem v skupini in povprašajte za mnenja, občutke, ideje. Tudi majhna skupina mladostnikov ima sposobnost, kakor odrasli, da reši težavne, fizične in miselne probleme. Prav tako je dobro vedeti, da se učimo preko prezentacije problemov.