Pedagoške prednosti pri uporabi iger (Reiners)

 • Igra ima pozitiven značaj
 • Igra podpira znotraj določenih pravil samouravnavanje vedenja in s tem preizkuša razvoj novih načinov vedenja;
 • Pravila iger omogočajo možnost, da »pademo« iz svoje vloge in ponujamo možnosti za nove izkušnje (v nasprotju s pravili v vsakdanjem življenju);
 • Karakter igre omogoča distancirano refleksijo sebe in svoje vloge;
 • Delovanje v igri je lahko objektivno opazovano in tako razgrajuje strah prvih – neposrednih posledic;
 • Igre ponujajo neposredno izkušnjo, ki v nasprotju z abstraktnim posredovanjem predstavlja dostop do resničnosti;
 • Aktualno dogajanje med udeleženci, ki je načrtovano in ciljno usmerjeno je osrednja točka delovanja;
 • Aktivno delovanje razvija spoprijem in razlago z drugimi in ustvarja povezanost;
 • Učijo se drug z drugim, drug od drugega, pri čemer so interakcijske igre brez zmagovalca in poraženca.

Skozi interakcijske igre:

 • Pridobimo skozi ekstremne situacije izkušnje, ki jih generaliziramo;
 • Se lahko dogodki predelajo v povezavi s skupino;
 • Se lahko posameznik uči ocenjevati reakcijske vzorce v nevarnih situacijah;
 • Se lahko preveri zanesljivost in vrednost zaupanja posamezne osebe;
 • Se lahko razvija sodelovanje in kooperacija;
 • Se lahko razjasnijo poti, ki vodijo do odločitev.